WHO MiNDbank: More Inclusiveness Needed in Disability and Development

A database of resources covering mental health, substance abuse, disability, general health, human rights and development

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (1997th CLIV. Law on Health Care)

Hungary Parliament of Hungary Country Resources General Health Legislation Hungary 1997 Legislation/regulation health promotion, health service, quality care

This translation feature uses a third-party service. Please be advised that the machine-translated content may not be accurate. Translation only applies to this page and is not available for downloaded files or external links.

Print

Description

E törvény célja
a) elsegíteni az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását, az egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer, valamint az annak kialakításában közremködk feladatainak meghatározásával,
b) hozzájárulni a társadalom tagjai esélyegyenlségének megteremtéséhez az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során,
c) megteremteni annak feltételeit, hogy minden beteg megrizhesse emberi méltóságát és önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan maradjon,
d) meghatározni - a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétl függetlenül - az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit, színvonalának garanciáit,
e) biztosítani az egészségügyi dolgozók és a szolgáltatást nyújtó intézmények védelmét jogaik és kötelezettségeik meghatározásával, valamint az egészségügyi szolgáltatás sajátos jellegébl fakadó garanciális jelleg intézkedésekkel,
f) lehetvé tenni az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus érvényesülését, a mindenkori
népegészségügyi célok elérését, a szükséges erforrások elteremtését, optimális felhasználását és az egészségtudományok fejldését.

The purpose of this Act is to
a) foster the improvement of health of the individual, and thereby, of the population, by
determining the system of conditions and means influencing health, as well as the
responsibilities of those involved in the establishment thereof,
b) contribute to ensuring equal access to health care services for all members of society,
c) create the conditions whereby all patients may preserve their human dignity and identity,
and their right of self-determination and all other rights may remain unimpaired,
d) define the general professional requirements and guarantees of quality of health services,
regardless of the legal status of service providers and the funding of services,
e) ensure the protection of health workers and healthcare institutions by defining their rights
and obligations, and through safeguards arising from the peculiar nature of health services,
f) enable that individual and community interests may be asserted in harmony, current
public health objectives may be attained, the required funding may be available and deployed
in an optimal way, and health sciences may continue to develop.

Content

WHO collates and provides external links to resources focusing on mental health, disability, general health, human rights and development but does not specifically endorse particular laws, policies, plans or other documents from countries or organisations. WHO also does not warrant that the information in this record is correct or refers to the most up-to-date version. Please read the site disclaimer for further details. If this record contains an error or is outdated, please notify us.