WHO MiNDbank: More Inclusiveness Needed in Disability and Development

A database of resources covering mental health, substance abuse, disability, general health, human rights and development

Sundere liv for alle: Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år (Healthier lives for all: National goals for the health of the Danes in the coming ten years )

Ministry of Health Country Resources General Health Strategies and Plans Denmark 29 January 2014 Policy document

This translation feature uses a third-party service. Please be advised that the machine-translated content may not be accurate. Translation only applies to this page and is not available for downloaded files or external links.

Print

Description

De nationale mål for danskernes sundhed er ambitiøse mål. Konkret har regeringen sat 7 mål, der fokuserer på de risikofaktorer og områder, hvor der skal gøres en indsats, hvis vi skal forbedre middellevetiden og øge livskvaliteten blandt danskerne.

Med målene ønsker regeringen, at vi om 10 år kan konstatere, at uligheden i sundhed er mindsket, at flere har valgt et røgfrit liv, at flere drikker mindre, at fysisk aktivitet og bevægelse er blevet en naturlig del af fleres hverdag og at mental sundhed og trivsel i højere grad er til stedet på arbejdspladsen, i skolen og i dagligdagen i det hele taget.


The national goal for the Danish population's health is ambitious. Specifically, the Government has 7 goals, focusing on the risk factors and areas where efforts must be made if we are to improve life expectancy and quality of life among the Danes.

In 10 years, it is expected that the inequality in health is diminished, more people have chosen a smoke-free life and drink less, physical activity and movement has become a natural part of everyday lives and that mental health and well-being is enhanced in the workplace, at school and in everyday life in general.

Content

WHO collates and provides external links to resources focusing on mental health, disability, general health, human rights and development but does not specifically endorse particular laws, policies, plans or other documents from countries or organisations. WHO also does not warrant that the information in this record is correct or refers to the most up-to-date version. Please read the site disclaimer for further details. If this record contains an error or is outdated, please notify us.