WHO MiNDbank: More Inclusiveness Needed in Disability and Development

A database of resources covering mental health, substance abuse, disability, general health, human rights and development

Landelijke agenda suïcidepreventie 2018-2021

Government of the Netherlands Country Resources Suicide Prevention Netherlands Policy document

This translation feature uses a third-party service. Please be advised that the machine-translated content may not be accurate. Translation only applies to this page and is not available for downloaded files or external links.

Print

Description

Bijlage 2
Landelijke agenda suïcidepreventie 2018-2021
In het debat van 7 september 2016 is besproken dat de minister van VWS opnieuw met de partijen uit het veld, zou overleggen om te komen tot een nieuwe Landelijke agenda suïcidepreventie 2018-2021, in vervolg op de eerdere agenda. Opnieuw bleek dat een groot aantal partijen1 graag meedenkt over de aanpak, maatregelen en focus om bij te dragen aan een vermindering van suïcides en suïcidepogingen2 in Nederland. Een breed gedragen meerjarige aanpak is van belang omdat het terugdringen van suïcides vergt dat we vanuit de verschillende hoeken van de maatschappij de risico’s en signalen daarvan moeten leren herkennen en weten hoe we handelingsperspectief weten te bieden en op moeten treden. Ongeveer 40 procent van de personen die suïcide plegen is in zorg van de GGZ.

Content

Download
English, 204.3 kB pdf

WHO collates and provides external links to resources focusing on mental health, disability, general health, human rights and development but does not specifically endorse particular laws, policies, plans or other documents from countries or organisations. WHO also does not warrant that the information in this record is correct or refers to the most up-to-date version. Please read the site disclaimer for further details. If this record contains an error or is outdated, please notify us.