WHO MiNDbank: More Inclusiveness Needed in Disability and Development

A database of resources covering mental health, substance abuse, disability, general health, human rights and development

Heilbrigðisstefna - stefna fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu til ársins 2030 (Health Policy: A policy for Iceland’s health services until 2030)

Ministry of Health Government of Iceland Country Resources General Health Policies Iceland June 2019 Policy document health promotion, health service, public health

This translation feature uses a third-party service. Please be advised that the machine-translated content may not be accurate. Translation only applies to this page and is not available for downloaded files or external links.

Print

Description

Heilbrigðiskerfið er í eðli sínu flókið og margþætt. Sérhæfing er mikil og veitendur þjónustunnar margir. Verkefni heilbrigðisyfirvalda, í nánu samráði og samstarfi við stofnanir heilbrigðiskerfisins, er að skapa heildrænt kerfi sem tryggir sjúklingum samfellda þjónustu á réttu þjónustustigi þar sem saman fara gæði, öryggi, skilvirkni og hagkvæmni. Til að svo megi verða þarf skýra sýn og stefnu fyrir heilbrigðiskerfið til lengri tíma litið.

Í heilbrigðisstefnu til ársins 2030 sem hér er lögð fram er fjallað um leiðir að framangreindu marki. Um aukinn sveigjanleika varðandi skipulag, verkaskiptingu og ábyrgð í þágu bættrar þjónustu við sjúklinga. Um innleiðingu og notkun mælikvarða á gæði og árangur heilbrigðisþjónustu sem endurspeglar hvernig þjónustan mætir þörfum sjúklinga og samfélagsins í heild. Um mikilvæga hvata í fjármögnunar- og greiðslukerfum sem eiga að tryggja sjúklingum að heilbrigðisvandamál þeirra séu meðhöndluð með heildarsýn að leiðarljósi, í stað þess að horft sé til einstakra heimsókna til sérfræðinga eða sjúkrahússinnlagna. Um innleiðingu nýrra meðferða, lyfja og tækja og þær kröfur sem gera verður til gagnreyndrar þekkingar. Um leiðsögn og upplýsingagjöf til sjúklinga og almennings og leiðir til að auðvelda almenningi að vera virkir þátttakendur í eigin meðferð og taka upplýstar ákvarðanir í málum sem varða þeirra eigin heilsu. Loks er fjallað um mönnun heilbrigðiskerfisins, forystu og stjórnun, starfsumhverfi, vísindi og menntun og ótal margt fleira.

The health care system is inherently complex and multifaceted. There is a great deal of specialisation and many service providers. The task of the health authorities, in close consultation and collaboration with the institutions of the health system, is to create a holistic system that ensures continuous patient care services where they go together with quality, safety, efficiency and effectiveness. In the long run, a clear vision and policy for the health system is needed.

The present health policy until 2030 outlines ways of working towards these goals by adopting greater flexibility in structure, the division of labour, and responsibilities to improve services to patients. The introduction and application of criteria on quality and outcomes in the health services will reflect how well they meet the requirements of users and society at large. Having the funding systems include important incentives designed to ensure that patients and their health problems will ensure they are treated as part of an overall vision instead of focusing on individual consultations with specialists or individual referrals for hospitalisation. Providing patients and the public guidance will help enable them to play an active part in their own treatment and take informed decisions on issues regarding their own health. Finally, the policy addresses the staffing of the health system, leadership and administration, the working environment, science and education and many other things.

Content

Download
Icelandic, 1.9 MB pdf
Download
English, 1.1 MB pdf

WHO collates and provides external links to resources focusing on mental health, disability, general health, human rights and development but does not specifically endorse particular laws, policies, plans or other documents from countries or organisations. WHO also does not warrant that the information in this record is correct or refers to the most up-to-date version. Please read the site disclaimer for further details. If this record contains an error or is outdated, please notify us.