WHO MiNDbank: More Inclusiveness Needed in Disability and Development

A database of resources covering mental health, substance abuse, disability, general health, human rights and development

The Fundamental Law of Hungary - (as in force on 23 December 2020)

Government of Hungary Country Resources Human Rights Legislation Hungary 23 December 2020 Legislation/regulation

This translation feature uses a third-party service. Please be advised that the machine-translated content may not be accurate. Translation only applies to this page and is not available for downloaded files or external links.

Print

Description

Magyarország Alaptörvényének bizonyos részei védik az alapvető emberi jogokat, mint például a jogot a szabadsághoz és személyi biztonsághoz, vagy a jogot a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához.
,,SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG
I. cikk
(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.
(2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.
(3) Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható."

The Fundamental Law of Hungary- the country's constitution- protects fundamental human rights such as the right to liberty and security of the person or the right to freedom of thought, conscience and religion.
,,FREEDOM AND RESPONSIBILITY
Article I
(1) The inviolable and inalienable fundamental rights of MAN must be respected. It shall be
the primary obligation of the State to protect these rights.
(2) Hungary shall recognise the fundamental individual and collective rights of man.
(3) The rules for fundamental rights and obligations shall be laid down in an Act. A
fundamental right may only be restricted to allow the effective use of another fundamental
right or to protect a constitutional value, to the extent absolutely necessary, proportionate to
the objective pursued and with full respect for the essential content of that fundamental right."

Content

Download
English, 565.5 kB pdf

WHO collates and provides external links to resources focusing on mental health, disability, general health, human rights and development but does not specifically endorse particular laws, policies, plans or other documents from countries or organisations. WHO also does not warrant that the information in this record is correct or refers to the most up-to-date version. Please read the site disclaimer for further details. If this record contains an error or is outdated, please notify us.