WHO MiNDbank: More Inclusiveness Needed in Disability and Development

A database of resources covering mental health, substance abuse, disability, general health, human rights and development

47/2007. (V. 31.) Decision of the National Assembly on the National Strategy of ,, Making it better for children!”, 2007-2032

Government of Hungary WHO Resources Development and Poverty Strategies Hungary 31 May 2007 Policy document child and adolescent

This translation feature uses a third-party service. Please be advised that the machine-translated content may not be accurate. Translation only applies to this page and is not available for downloaded files or external links.

Print

Description

47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007–2032
A célok között szerepel a gyermekszegénység és a családszegénység jelentős csökkentése, a gyermekek közötti oktatási és életminőségi különbségek csökkentése mellett. Ezenkívül szerepel még a szegregáció és kirekesztés elleni küzdelem, a lakhatási körülmények javítása, a munkaerő-piaci helyzet javítása, családsegítő szolgáltatások fejlesztése illetve az egészségesebb gyermekkor biztosítása.

The aims are to significantly decrease child poverty and family poverty while reducing the educational and life quality differences between children. Other aims include fighting against segregation and exclusion, improving housing conditions, improving the labour market situation, providing a healthier childhood and the development of family support services.

Content